Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

  

Vabljeni na letošnje drugo predavanje cikla Famnitovih izletov v matematično vesolje 2023/24.
 

S predavanjem z naslovom "Izlet v galaksijo poskusov teorije iger" se je zaključil  cikel Famnitovih izletov v matematično vesolje za študijsko leto 2023/24.  

Vabljeni, da se nam ponovno pridružite prihodnje leto!

ZOOM

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

NATEČAJ PIezije V SLOVENŠČINI

natisni

PIfilologija zajema različne mnemotehnične tehnike, ki nam lahko pomagajo pri znanju največjega možnega števila decimalk števila PI. En od načinov je PIezija – torej poezija, v kateri mora število črk v n-ti besedi sestavka biti enako n-ti decimalki v desetiškem zapisu števila PI. Nekaj prvih decimalk števila PI lahko najdete na http://www.piday.org/million/.

Piezija v angleščini "How I wish I could calculate pi" nam da prvih sedem števk števila pi (3,141592).

Prvo izbiranje piezije v slovenščini z natečajem smo izvedli leta 2014. Navdušeni smo bili nad umetniško vrednostjo prispelih del, ki so bila zapisana v različnih oblikah, presegala pa so 130 decimalk števila pi. Prve slovenske piezije lahko preberete na povezavi.

Verjamemo, da ustvarjanje, ki združuje umetnost in matematiko ni izpeto, zato ponovno organiziramo NATEČAJ za piezijo v slovenščini. Zmagovalno piezijo bomo razglasili na posebnem dogodku v okviru Tedna Univerze na Primorskem, prav na dan števila pi, ki ga obeležujemo 14. 3. 2024. Svoja dela nam lahko posredujete prek elektronske pošte do 3. 3. 2024.  


PRAVILA NATEČAJA:  PIezija v slovenščini

Izhodišče

Pifilologija zajema različne mnemotehnične tehnike, ki nam lahko pomagajo pri znanju največjega možnega števila decimalk števila pi. En od načinov je piezija – torej poezija, v kateri mora število črk v n-ti besedi sestavka biti enako n-ti decimalki v desetiškem zapisu števila pi. Nekaj prvih decimalk števila pi lahko najdete na http://www.piday.org/million/.

Namen in vsebina natečaja

Izbiranje piezije v slovenščini je bilo z natečajem izvedeno v letih 2014 in 2018. Ponovitev natečaja je namenjena kontinuiteti spodbujanja in nadgrajevanja tovrstnega ustvarjanja ter povezovanja umetnosti in matematike.

Kdo lahko sodeluje na natečaju?

Na natečaju lahko sodelujejo vsi, razen zaposlenih na Univerzi na Primorskem. Zaposleni lahko v natečaju sodelujejo zgolj s prispevki, vendar brez možnosti nagrade.

Na natečaju lahko sodelujejo tudi sodelujoči in nagrajenci prejšnjega natečaja, vendar ne z istimi ali podobnimi deli kot v prvem natečaju.

Kako lahko sodelujem?

  • Sodelujete lahko z literarnim prispevkom (prozo ali poezijo), ki ustreza naslednjim kriterijem:
  • Zapisan je v zborni slovenščini;
  • Ustreza zahtevam PIfilologije, torej mora število črk v n-ti besedi sestavka biti enako n-ti decimalki v desetiškem zapisu števila PI. Za cifro 0 uporabite besedo z desetimi črkami;
  • Besedilo mora biti smiselno vsebinsko povezano;
  • Dodatne točke za izvirnost si avtor lahko pridobi z zapisom, ki sledi pravilom določenih literarnih zvrsti (npr. v primeru poezije upoštevajte rimo, strukturo v obliki kitic, akrostih, carmen figuratum ipd.);
  • Besedilo še ni sodelovalo na preteklih natečajih za PIezijo.

Kako oddam prispevek?

Prispevek oddate po elektronski pošti na naslov matematika.promo@famnit.upr.si v obliki Word ali druge tekstovne datoteke (ne pdf). Obenem v sporočilu dopišite ime in priimek, naslov in kontakt (telefonska številka, elektronski naslov) avtorja prispevka. Če ne želite objave osebnih podatkov ob razglasitvi, dodajte še psevdonim.

Rok za oddajo

Pričetek natečaja je 1. 2. 2024. Rok za oddajo je 3. 3. 2024 (elektronska oddaja do 23:59 tega dne).

Kako preverim pravilnost prispevka?

Pravilnost prispevka lahko preverite tukaj.

Nagrade, izbor in objava

Izbrali bomo tri najboljše PIezije, katerih avtorji bodo prejeli naslednje nagrade

  • 1. nagrada: trije boni (Akvarij Piran in Arheološki park Simonov zaliv), matematična stenska ura
  • 2. nagrada: dva bona (Akvarij Piran in Arheološki park Simonov zaliv), nahrbtnik
  • 3. nagrada:  en bon (Akvarij Piran in Arheološki park Simonov zaliv)

Vsi ostali sodelujoči prejmejo simbolično nagrado.

Prispevke bo ocenjevala 5-članska komisija, ki bo zastopala tako matematično kot literarno področje. Nagrajence bo izbrala na podlagi naslednjih kriterijev:

- IZVIRNOST – besedilna ali oblikovna izvirnost besedila,

- DOLŽINA – število predstavljenih cifer, njihova pravilnost,

- VSEBINSKA SMISELNOST BESEDILA.

Komisija bo izbrala 3 nagrajence in 3 rezervne nagrajence. V rezultatih bodo objavljeni zgolj nagrajenci. Vsi prispeli prispevki bodo objavljeni na spletni strani natečaja. Komisija se lahko po presoji soglasno odloči tudi za podelitev dodatnih nagrad.

Rezultati natečaja

Vsi nagrajenci bodo razglašeni na posebnem dogodku v okviru Tedna Univerze na Primorskem, prav na dan  števila pi, tj. 14. 3. 2024, nato pa bodo v roku 5-ih delovnih dni objavljeni tudi na spletni strani natečaja in obveščeni preko elektronske pošte, ki bo navedena ob oddaji prispevka.

Splošne določbe nagradnega natečaja

Udeleženec natečaja se zaveže, da je prispevek njegovo avtorsko delo in da pri njegovem nastanku niso bile kršene pravice drugih. Organizator natečaja si pridržuje pravico do izločitve vseh prijavljenih del, ki ne ustrezajo Razpisu (vsebinsko ali tehnično neustrezna dela, neupoštevanje razpisnega roka, izražanje nestrpnosti, diskriminacije ali sovražnega govora). Prijavljeni prispevki in podatki bodo uporabljeni v promocijske in raziskovalne namene organizatorja natečaja, ne pa za komercialne namene. Udeleženec soglaša z objavo prispevka v publikacijah in na spletnih straneh organizatorja natečaja. V primeru nestrinjanja z objavo imena in priimka se bo prispevek objavil brez navedbe avtorja. Podatki udeleženca bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Nagrada ni prenosljiva.